Privatlivspolitik for Fotograf Kenneth Rasmussen

Senest revideret d. 26. marts 2022

Fotograf Kenneth Rasmussens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Fotograf Kenneth Rasmussen er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: Kenneth Rasmussen
 • Adresse: Mønstedsvej 49, 2670 Greve
 • CVR: 39574969
 • Telefonnr.: +45 28 13 92 99
 • Mail: kontakt@fotografkennethrasmussen.dk
 • Website: www.fotografkennethrasmussen.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og profilnavne på evt. sociale medier, samt portrætbilleder.
Hvis du som besøgende på vores website skriver en kommentar, gemmes det data der vises i formen, samt den besøgendes IP-adresse og browser (user agent) for at forhindre spam.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig, enten gennem kontaktform på hjemmesiden, e-mail, telefon, messenger m.m.
Hjemmesiden benytter også cookies som indsamler og lager information lokalt på din enhed. Læse mere om vores cookie-politik.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Virksomhedens kundehåndtering, herunder udsendelse af aftaler, faktura og tilbud
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder bogføringsloven og oprethavsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Opfyldelse af dine pligter som kunde, herunder opkrævning og betaling af faktura m.v.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i en periode på minimum 5 år efter betaling af seneste faktura
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i de tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Vi indhenter samtykke i forbindelse med brug af portrætbilleder på vores hjemmeside, facebookside, sociale medier samt markedsføring.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Der kan ske videregivelse af dine personoplysninger i de tilfælde vi benytter os af underleverandører.
Vi kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere i forbindelse med opkrævning af faktura og andre udeståender.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.
Vi opbevarer dog oplysninger på kunder til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Vi forbeholder os retten til at opbevare billeder indtil beskyttelsen jf. Oprethavsloven bortfalder.
Billeder som der ikke er indgået aftale om og som vi vurdere ikke har en værdi for firmaet slettes løbende efter 60-120 dage, undtaget herfra er billeder, som er leveret digitalt.’

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Cookiepolitik

Hjemmesiden benytter cookies.

Cookies er en lille tekstfil der gemmes i din browser.

Du er som udgangspunkt anonym, og kan kun blive genkendt, hvis du har tastet oplysninger ind i kommentar-felter eller formularer på hjemmesiden.

Typer af cookies

Hjemmesiden benytter 3 slags cookies:

 1. Nødvendige
 2. Funktionelle
 3. Statistiske

Første gang du besøger på hjemmesiden, ser du et banner/modal med information om cookies. Hvis du klikker på “Tillad alle cookies”, acceptere du at der anvendes de 3 slags cookies.  Hvis du klikker på “Tillad nødvendige cookies” bliver funktionelle cookies og cookies til statistik ikke sat. Der sættes en ekstra cookie for at huske dine valg.

Du kan også vælge at gå til “Cookie indstillinger” hvor du kan læse mere om de enkelte cookies og til- eller fravælge cookies.

Hvis du klikker “Accepter”, sættes der cookies til at samle statistik, og banneret forsvinder. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Du kan ændre dine indstillinger for cookies her: Cookie-indstillinger

Cookies varighed

Der gemmes enkelte nødevendige cookies som kun lever i den tid sessionen varer.
For at huske dit valg gemmes der 5 cookies i op til 12 måneder, hvis du ændre dine valg ændres levetiden også.
Funktionelle og statistiske cookies lever op til 24 måneder.

Undgå cookies eller slet dem

Du kan altid afvise at din browser gemmer cookies, hvis du gør det, skal du være opmærksom på at hjemmesiden her ikke vil fungere optimalt. Derudover vil der være mange hjemmesider og services på nettet du ikke kan benytte.

Du kan altid slette cookies samlet eller enkeltvis i din browser. Har du besøgt hjemmesiden i forskellige browser, skal du huske at slette dem i alle browsere og på alle enheder, hvis du vil trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vil slette eller blokere cookies kan du læse Erhversstyrelsens vejleding her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies