Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende for handel med Fotograf Kenneth Rasmussen (CVR-nummer: 39574969)
 1. Pris
  Alle priser i prislisten er vejledende. Alle tilbud er gældende i 14 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.
  Medmindre andet fremgår af fremsendte tilbud så er prisen eksl. transport/kørsel.
 2. Booking
  Booking foregår via e-mail eller telefon. Booking er først gældende når kunden har modtaget en bekræftigelse pr. e-mail og depositum er betalt.
 3. Depositum
  Depositum udgør 20% af prisen (dog min. 1000 kr.) og skal betales senest 3 dage efter booking er bekræftet.
  Depositum modregnes i den endelige faktura.
 4. Betaling
  Efter endt fotografering fremsendes faktura, hvor standard betalingsbetingelser er 8 dage netto.
  Der kan betales via bankoverførelse.
 5. Levering
  Leveringstiden regnes fra din betaling er registreret. For portrætbilleder er leveringstiden 14 dage. For bryllups-, konfirmations- og event-billder er leveringstiden 21 dage.
  Alle billeder leveres digitalt via download link. Download linket er aktivt i 8 dage. DVD eller USB-nøgle med billederne kan tilkøbes. Spørg for pris.
  Billederne leveres i formatet JPEG/jpg.
 6. Afbestilling
  Afbestilling skal meddeles skriftligt, du vil herefter modtage en e-mail med bekræftelse af afbestillingen. Afbestilling skal ske 4 uger (28 dage) før den aftalte tid.
 7. Copyright/ophavsret
  Ophavsretten tilhører altid fotograf Kenneth Rasmussen. Det er ikke tilladt at beskære eller på nogen måde redigere eller ændre i de leverede billeder.
  Der henvises endvidere til Ophavsretsloven.
 8. Brugsret
  Billederne må af køber anvendes til privat brug, herunder fremkaldelse af billeder, publicering på private hjemmeside, socialemedier (facebook/instagram mm.) og personlige blogs.
  Billederne må ikke anvendes redaktionelt eller kommercielt, medmindre der foreligger skriftlig aftale herom.
 9. Ansvar
  Ansvaret for brug af billeder påhviler fuldt ud køber/bruger. Fotograf Kenneth Rasmussen kan på ingen måde gøres ansvarlig for anvendelsen af billeder.
  Køber/bruger skal før offentliggørelse indhente de nødvendige tilladelser til at anvende de afbildede personer i redaktionelt eller kommercielt øjemed.
  Billederne må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan være krænkende for de afbildede personer, fotografen eller anden part. Køber/bruger har det fulde ansvar for misvisende og/eller ærekrænkende tekster i forbindelse med en offentliggørelse af billed(erne).
  Fotograf Kenneth Rasmussen hæfter ikke, uanset på hvilket grundlag et krav rejses eller graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill og lign.
  Bliver fotografen forhindret tilbagebetales det fulde erlagte beløb. Om muligt tilbydes en ny fotografering. Fotograf Kenneth Rasmussen kan ikke gøres ansvarlig for evt. udgifter som kunden måtte have haft, og der udbetales ikke erstatning.
  Fotograf Kenneth Rasmussen har intet ansvar for print der ikke er bestilt gennem fotografen.
  Fotograf Kenneth Rasmussen har intet ansvar for digital opbevaring af kundens billeder efter 8 dage efter leveringen af billeder. De 8 dage regnes fra det tidspunkt at download link er sendt til kunden.
  Ønskes digitaltopbevaring herefter, skal dette aftales skriftligt inden fotografering og senest inden udløbet af de 8 dage. Der betales forud og pr. år for digitalopbevaring. Se prislisten på for gældende priser.
Fotograf Kenneth Rasmussen forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne uden yderligere varsel.